środa, 15 lipca 2020

Mądri széper

Shepperd and herd of sheep Jordan - Slice Of Torch Ginger

W jedny wsë béł széper, ten béł mądrzészi jak wszëscë gbùrë. Temù ti gbùrzë sã gòrzëlë i chcelë ùtopic tegò òwcarza. Òni gò wetklë w miech i gò zanieslë do rzéczi. Ale jak òni tam przëszlë, to bëło pôłnié i òni biegelë wszëscë chùtkò dodóm pôłnié jesc. I ten miech z tim òwcarzem òni òstawilë leżąc na brzegù. Tej przëszedł cëzy òwcôrz z òwcama do rzéczi. Jak ten òwcôrz, co w miechù béł, czuł te òwce jidąc, tej òn wrzeszôł: "Jô nie chcã bëc mądrzészi!" Ten cëzy òwcôrz to czuł i rzekł: "Jô bë béł rôd mądrzészi". Tej wrzeszczôł ten, co w miechù béł: "Tej rozwiąż ten miech i pùszcz mie i wlez sóm, tej të bãdzesz mądrzészi". Tej ten cëzy òwcôrz gò wëpùscył i wlôzł sóm i òn zawiązôł ten miech i nëkôł te òwcë précz. 

Jak ti gbùrzë bëlë najadłi, òni przëszlë nazôd. Tej ten òwcôrz wrzeszczôł: "Jô chcã rôd bëc mądrzészi jak jô jem!" Tej ti gbùrzë sã gòrzëlë jesz wiãcy i wrzucëlë tegò òwcarza w wòdã, że òn sã ùtopił. Jak òni dodóm szlë, jich òwcôrz przëszedł z òwcama. Òni sã dzëwilë i rzeklë: "Gdze të dostôł te òwce?" Òn rzekł: "Jô je nalôzł w rzéce". Òni sã pitelë: "Je tam jesz wiãcy òwc?" Òn rzekł: "Wiãcy jak wa mòżeta rechòwac". Tej òni biegelë nazôd do rzéczi i wskòklë i sã ùtopilë wszëscë. 

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 13-latkę z Pomieczyńskiej Huty w Gminie Przodkowo.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza