środa, 10 czerwca 2020

Kasta fùl pieniãdzy

Treasure Chest Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

Rôz òrôł jeden chłop i nalôzł kastã fùl pieniãdzy. Ta kasta bëłą tak czãżkô, że òn i sóm ni mógł doniesc. Swòji białce òn ni mógł nic ò tim rzec, bò òna ni mògła milczec. Ale co pòmògło? Czej òn chcôł te pieniãdze dodóm wząc, òn mùszôł swòji białce pòwiedzec. Tej òn ùchwëcył lësa i sadzył gò w strëdze pòd òdą w łapicã, a w górze na jedny chójce òn ùwiązôł rëbë. Tej òn szedł ze swòją białką za tą kastą. Na ti drodze òn pòkôzôł i te lësa i te rëbë. Czej òni dodóm nazôd przëszlë, òn rzekł do ni: "Dzys wieczór bãdze pòtop swiata. Jô sóm bãdã mógł sã retowac, ale të mùszisz w piec wlézc, co bë të nie ùtonãła". Tak ta białka wlazła w piec a czej òna tam sedza, ten chłop schòwôł te pieniãdze a zaniósł tã jizbã fùl wòdë. Tej òn jã wëpùscył a òna mùsza ta òda z jizbë wëniesc.

Ale ta białka ni mògła miczec a pòwiedza, że i chłop fùl kastã pieniãdzy nalôzł. To czuł ten pón, temù co to pòle nôleżało, a chcôł òd te chłopa te pieniãdze. Ten chłop rzekł, że òn nic nie nalôzł. Tej ten pón jegò òskarżił do sądu. Ta białka mia swiôdczëc i rzekła do te chłopa: "Nie wiész të wiãcy, to bëło na tim dniu, czej më widzelë te lësa w òdze a te rëbë na chójce". Ten sãdza pitôł, co za dzéń to béł, a òna rzekła: "To béł prawie dzéń przed pòtopem swiata". Tej ten sãdza mëslił, że òna bëła czësto głupô, a nie wierził ji nic. Tak ten chłop òtrzimôł te pieniãdze.

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 18-latka z Szarloty w Gminie Przodkowo.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza