środa, 17 czerwca 2020

Dwa dzecka

Hansel and Gretel Witch's Gingerbread House via Mads Gingerbread ...

Bëłë dwa dzecka, knôp i dzéwczã. Òne szłë w las za jagòdama. A w lese òne zabłądzëłë a przëszłë do jedny chałpë a na ti chałpie bëłë kùchë a kringle. A te dzecë ùrwałë so a jadłë. Tej wëszła z ti chałpë jedna stôrô białka, to bëła jedna czarownica. Òna rzekła do tich dzecy: "Co wa tu robita kòle mòji chałpë?" A wzãła te dzecë a sadzëła w jednã kastã a dała jima kùchów i jabków do jedzeniégò, co bë òne bëłë dobrze tłësté.

Tej òna rzekła do nich: "Wëtknijta swòje pôlce!" Ale te dzecë wëtkłë jeden knëpel a òna werznãła a tam nie wëszłą żódna krew. Jak òna to widza, òna mówiła: "Jesz wa nie jesta fertich, jô wama jesz dóm òsem dni sedzec". A òna da jima jesz wiãcy kùchów a na ósmim dniu òna je hala a mówiła: "Terô wa jesta dobrze tłësté, terô jô waji mdã piekła.

Tej te dzecë mùszëłë halac drzewa a ten piec napôlëc. Jak ten piec béł cepłi, òna rzekła do tich dzecy: "Terô sadnijta na tã łopatã, co jô waji mògã w piec wrzucëc". A te dzecë sadłë na tã łopatã, ale krzëwò, a òna jich ni mògłą wrzucëc. Tej òna szkalowa na te dzecë, òne miałë prosto sadnąc. Ale te dzecë rzekłë, że òne nie rozmiałë na tã łopatã sadnąc, òna jima mia pòkazac, jak òne miałë sadnąc. Tej ta czarownica sadła na tã łopatã a te dzecë jã wrzucëłë chùtkò w ten piec a zamkłë a ta czarownica sã ùpiekła. Tej te dzecë so wzãłë òd tich kùchów tak wiele, jak òne mògłë doniesc, a ùcekłë dodóm do swòjich starszich.

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 13-latkę z Wilanowa Gminie Przodkowo.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza