czwartek, 21 maja 2020

Ùtoniony gbùr

Cereal, Countryside, Crop, Cropland, Farm, Farmland

W jedny wsë bëlë ti gbùrzë wszëtcë głupi. Rôz òni bëlë do jiny wsë jidzony. Czej òni szlë nazôd, òni przëszlë do jednégò pòla, na jaczim len rósł. Ten len prawie kwitł a to całé pòle bëło mòdré. Tej òni mëslëlë, że to bëło jezoro, a leglë na zemiã a lezlë bez ten len a mëslëlë, że òni płënãlë bez jezoro. Czej òni bëlë przelazłi, òni rzeklë: "Terô më mùszimë rechòwac, że wszëtcë tu są, żlë chto nie ùtonął". Tej ten szôłtës rechòwôł, ale to jeden felowôł, bò przed tim bëło dwanôsce a òn ùrechòwôł le jednôsce, bò òn so zabôcził. Tej òni mëslëlë, że jeden ùtonął, a wrzeszczelë, że ten co ùtonął, miôł sã meldowac, ale żóden sã nie meldowôł. Tej òni nie wiedzelë, co òni miele robic. Tej przëszedł jeden pasturz a pitôł sã jich, co òni mielë. A òni pòwiôdelë mù. Tej ten pasturz jich prowadzył do krowińca i rzekł, òni mielë swòje nosë wetknąc. To òni zrobilë a czej òni te dzurczi pòrechòwelë, tej bëło znôù dwanôsce. Tej òni sã ceszëlë baro, że niżóden nie ùtonął, a dzãkòwelë temù pasturzowi, że òn zretôł tegò ùtonionégò.

Powyższy tekst to opowiadanie Zeszytu II Tekstów pomorskich w zmienionej pisowni, które zostało przekazane przez 23-latka z Rąbu w Gminie Przodkowo.

1 komentarz: